Panchsheel Tribal Residential School

Om skolhemmet

Skolan och hemmet byggdes och drivs av Bajirao Gawai. Bajirao kommer själv från fattiga förhållanden och ville därför hjälpa andra barn att komma ur fattigdomen. På skolhemmet bor nästan 600 barn. Många av familjerna har inte råd att skicka sina barn till skolan men Panchsheel är gratis och barnen får mat och husrum. 


De kastlösa - oberörbara 

Längst ner i kastsystemets sociala hierarki finns "de kastlösa". De utgör idag omkring 170 miljoner människor i Indien och lever ofta i total fattigdom. Förr kallades de ibland "de oberörbara" därför att de ansågs orena.

Den främste förkämpen för de kastlösa var Indiens store folkledare Mahatma Gandhi. Han införde en ny benämning på de kastlösa, nämligen harijans = "Guds små barn".